Realiseren kelder door middel van bodeminjectie

Voor het realiseren van deze kelder moesten we het fundament van het bestande huis verlengen door middel van bodem injectie