Nieuwe kelder Den Haag

We hebben weer een nieuw kelder gerealiseerd onder een bestaande woning in Den Haag met een vloeroppervlakte van 45m2. Het grondwater was erg hoog en de fundering was erg ondiep. We hebben de fundering verlengd en hersteld.